Outsourcing MS Office opleidingen

Dit bericht is geschreven door:

Ter bevordering van gerichte en structurele educatie van medewerkers binnen de organisatie is het te overwegen om de volledige organisatie en uitvoering van uw MS Office opleidingstraject te outsourcen.

Hierdoor creëert de organisatie de mogelijkheid om medewerkers op een structureel hoger plan met de MS Office programma’s te laten werken. Met name Word en Excel bevatten zoveel (verschillende) functionaliteiten dat je die alleen leert te beheersen door een vorm van permanente educatie op dit gebied te introduceren.

Het gaat hier om de primaire en dus meest gebruikte trainingen/opleidingen op het gebied van MS Office, namelijk: Word, Excel, Outlook en Power­Point.


Hoe pak je deze outsourcing aan?

Stap 1.  Bepalen interne opleidingsbehoefte
  • In kaart brengen MS Office opleidingswensen/eisen (per afdeling)
  • Opstellen opleidingsjaarplan MS Office
  • Afstemming met interne contactpersoon

Stap 2.  Realiseren MS Office trainingen
  • Organiseren en uitvoeren MS Office trainingen conform planning
  • 5 * per jaar signalering voor Open rooster cursussen
  • 2 * per jaar signalering voor In-company cursussen

Stap 3.  Managementrapportages
  • Rapportages inzake relevante kengetallen (aantal en soort cursussen, kostenoverzichten, verdeling naar soort functies e.d.)
  • Rapportages inzake cursus- en docentevaluaties


Keuze opleidingsbureau en uitvoering

Van belang is dat het betrokken opleidingsbureau gespecialiseerd is in het verzorgen van trainingen op het gebied van alle MS Office programma’s.

Daarnaast dient er periodiek een gerichte en adequate afstemming plaats te vinden tussen bureau en organisatie, met andere woorden zowel vanuit de klant als vanuit het bureau dient er een duidelijk aanspreekpunt te zijn.

Gescheiden verantwoordelijkheden:
  • Het opleidingsbureau is verantwoordelijk en dus leading waar het gaat om het signaleren van actiemomenten richting de klant en de uiteindelijke realisatie van de trainingen.
  • De klant is verantwoordelijk voor het interne planningsproces.

Erik Bakker

Laat een reactie achter