Sturen met Excel

Dit bericht is geschreven door:

Sturen met Excel

 

Het cijferfetisjisme is in de politiek gemeengoed geworden. Het Centraal Planbureau is voortdurend bezig allerlei scenario’s ten behoeve van politieke partijen door te rekenen. Het sturen op basis van cijfers is niet meer weg te denken uit de politiek, uit onze samenleving en ook niet uit het bedrijfsleven.

 

De meest gevraagde MS Officetraining in Nederland is op dit moment Excel. Dit vindt haar oorzaak in ener­zijds de crisisperiode die dwingt tot het in kaart brengen van de financiële posities binnen de organisatie, het beheersbaar maken van de uitgaven, het verkrijgen van inzicht in de geldstromen en dergelijke. Met andere woorden, het sturen op cijfers.

Anderzijds is er de meer longitudinale (maatschappelijke) ontwikkeling, waarbij men steeds meer de behoefte/noodzaak ervaart aan het verkrijgen van controle op de bedrijfsvoering door middel van het definiëren van KPI’s, het formuleren van kwantitatieve doelstellingen, het beoordelen van prestaties aan de hand van (kwantificeerbare) resultaatafspraken etc. Met deze ontwikkeling is het belang van het krijgen van overzicht, het doorrekenen van alterna­tieve mogelijkheden, het afrekenen van prestaties en dergelijke aanzienlijk toegenomen.

 

Excel is hier de laatste jaren het instrumentele antwoord op geweest. Excel is dan ook niet meer weg te denken uit elke financiële afdeling, Excel is de heilige koe van elke Controller waar het gaat om het produceren van (financiële) overzichten.

 

Stelling:            

de (sterk) toenemende vraag naar Excel trainingen impliceert dat bedrijven in (sterk) toenemende mate de financiële stromen willen beheersen alsook de organisationele (overhead)kosten willen beperken.

 

Laat een reactie achter