De Personal Trigger

Dit bericht is geschreven door:

De Personal Trigger

De Personal Trigger is een benadering om cursisten, die een bepaalde training (bijvoorbeeld Excel of Word) hebben gevolgd, in de periode na de trainingsdag(en) te ondersteunen in de toepassing van het geleerde.

Uit evaluaties van trainingen blijkt regelmatig dat cursisten behoefte hebben aan een vorm van op­volging (nazorg) na het volgen van de training. Om het geleerde dan ook beter te laten beklijven is de Personal Trigger ontwikkeld. Hiermee wordt geborgd dat de, tijdens de training, over­gebrachte kennis en vaardigheden niet verwatert en in de periode na de training actief wordt onderhouden.

 

Wat doet de Personal Trigger?

De Personal Trigger zorgt dat de medewerker gedurende een periode van circa 1,5 maanden na de training elke week een mail ontvangt met een herhaling van één van de behandelde onderwerpen.

De Personal Trigger is daarmee een concrete herinnering aan één van de onderwerpen die tijdens de afgelopen training(en) zijn behandeld.

Voorbeeld:

in de Excel-training is onder andere ingegaan op het toepassen van Voorwaardelijke opmaak.
Een Personal Trigger zal dan een mail zijn aan de cursist waarin overzichtelijk wordt herhaald en getoond hoe Voorwaardelijke opmaak werkt en toegepast wordt.

 

Effect van de Personal Trigger

Door het inzetten van de Personal Trigger na afloop van de training(en) worden de medewerkers in de post-trainingsperiode op gezette tijden herinnerd aan hetgeen is geleerd tijdens de training. Hierdoor beklijft het geleerde nog beter.

Ook kan de cursist in de post-trainingsperiode op gezette momenten heel gericht de juiste Personal Trigger raadplegen, omdat ze per onderwerp zijn samengesteld en dus ook per onderwerp kunnen worden gearchiveerd.

 

Erik Bakker

Laat een reactie achter