ICT kennisniveau binnen Nederlandse organisaties

Dit bericht is geschreven door:

 

ICT-kennisniveau binnen Nederlandse organisaties (deel 1)

 

Inleiding

Uit recent onderzoek van de Universiteit Twente (Zicht op ICT-competenties) blijkt dat veel mede­werkers moeite hebben met de toepassing van ICT-applicaties, zoals bijvoorbeeld de MS Office programma’s Word, Excel en Outlook.

 

De meest gebruikte applicaties op het werk zijn:

 • mail/agenda (bijv. Outlook)
 • Office programma’s, zoals Word en Excel
 • internet
 • specifieke bedrijfssoftware

Het gebruik van tekstverwerkers (Word) en spreadsheets (Excel) neemt toe naarmate iemand hoger is opgeleid.

 

ICT competentieniveau

Veel medewerkers (ca. 75%) zijn van mening dat zij voldoende ICT-competenties bezitten voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Hoe hoger men is opgeleid hoe meer men geneigd is het eigen ICT-competentieniveau te overschatten.

 

De groepen medewerkers binnen organisaties die kampen met een duidelijk ICT-competentietekort (kunnen bijvoorbeeld niet adequaat overweg met MS Office) zijn:

 • Ouderen (44%)
 • Starters (26%)
 • Lager opgeleiden (22%)

Wanneer we dit verbijzonderen naar het toepassen van de MS Office applicaties, dan blijkt dat medewerkers binnen organisaties de volgende competentietekorten ervaren:

 • Spreadsheets (Excel)         : 33%
 • Tekstverwerken (Word)     : 25%
 • Mail/agenda (Outlook)       : 22%
 • Presentatie (PowerPoint)    : 22%

Dit houdt dus in dat op het gebied van bijvoorbeeld het mail- en agendaverkeer (Outlook), 22% van de medewerkers zich niet voldoende uitgerust voelt om adequaat met dit programma om te gaan.

 

Zetten we bovengenoemde groepen medewerkers af tegen het competentietekort op het gebied van de verschillende MS Office programma’s dan ontstaat het volgende beeld:

 

Tabel 1. Competentietekort medewerkers

Ouderen

Starters

Lager opgeleiden

Excel

55%

42%

58%

Word

46%

26%

44%

Outlook

39%

26%

36%

PowerPoint

38%

28%

43%

Dit overzicht geeft dus weer het percentage onder Ouderen, Starters en Lager opgeleiden binnen Nederlandse bedrijven dat moeite heeft met de MS Office programma’s Excel, Word, Outlook en PowerPoint.

 

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat binnen Nederlandse organisaties grote groepen werknemers niet vakvolwassen kunnen omgaan met de veel gebruikte Office programma’s Word, Excel, Outlook en PowerPoint.

 

In deel 2 gaan we in op het onderzoeksdeel dat beschrijft welke manieren er zijn om dit soort ICT-competenties aan te leren.

 

Laat een reactie achter