MS Office trainingsmodules

Dit bericht is geschreven door:

 

MS Office trainingsmodules

 

Inleiding

Binnen Nederlandse organisaties wordt vrijwel zonder uitzondering dagelijks gebruik gemaakt van de meest voorkomende Office programma’s Word, Outlook, Excel en PowerPoint. Dit geldt zowel voor secretariële en (financieel) administratieve functies als voor meer stafachtige en managementfuncties.

In dit artikel gaan we in op de ontwikkeling die trainingsprogramma’s op het gebied van MS Office hebben doorlopen.

 

Van klassieke benadering tot modulair opgebouwd

Klassieke leerschool

De medewerker die vanwege zijn functie trainingen volgt om programma’s als Word, Excel, Outlook en PowerPoint beter te leren beheersen, hanteert veelal de klassieke leerschool: basis – gevorderd – expert.

Met andere woorden, leer eerst de basis in de breedte te beheersen en ga dan een stap(je) dieper.

 

Deze klassieke leerweg kent de logica van het aloude leermodel dat aangeeft eerst het basisfundament te leren kennen om je daarna te verdiepen in de reeks verschillende (deel)onderwerpen.

 

Moderne leerschool

De hedendaagse maatschappij vraagt om een andere leer-logica, namelijk een die past binnen een snel veranderende (maatschappelijke) omgeving, waarbij informatie makkelijk, snel en bij voortduring wordt uitgewisseld. Niet langer wordt er gevraagd naar breedte-kennis op het gebied van bijvoorbeeld Word of Excel, maar juist om gerichte module-kennis op dit gebied.

 

Twee factoren spelen hier een belangrijke rol:

  1. Organisaties gaan er steeds meer van uit dat medewerkers bij binnenkomst beschikken over een bepaald basis kennis- en toepassingsniveau op het gebied van Word, Excel, Outlook en soms ook PowerPoint.
    Immers, niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook op de scholen leren studenten al vroeg met deze MS Office programma’s om te gaan (er is al een zekere basis aanwezig).
  2. Medewerkers op administratief of secretarieel gebied hoeven vaak niet alle functionaliteiten van bijvoorbeeld Word of Excel te kennen om hun functie naar behoren uit te voeren. Vaak is het juist zo dat bij Secretaresses de nadruk binnen Word ligt op bijvoorbeeld het werken met grote documenten of het verzorgen van mailings.
    Managers dienen binnen Excel vaak handige overzichten te kunnen maken met behulp van draaitabellen, terwijl een andere groep juist dagelijks werkt met allerlei functies en formules van Excel.

Met andere woorden, bedrijven zoeken naar Office trainingen die heel gericht aansluiten bij hun specifieke ontwikkelbehoefte. Hierdoor worden medewerkers aanzienlijk efficiënter en effectiever getraind in de toepassing van die (MS Office) functionaliteiten die echt van belang zijn voor de functie.

 

MS Office trainingsmodules

Er is dan ook een duidelijke trend waarneembaar waarbij organisaties vragen om modulair opgebouwde Office trainingen. Deze trainingen zijn specifiek gericht op een bepaald thema en kennen daardoor ook een beperkt tijd­sbe­slag van maximaal een halve dag (circa 3 uur). Hierdoor is de medewerker dan ook niet meer de hele dag onbereikbaar.

 

In het licht van de hedendaagse werkstructuur (veel informatie verwerken in korte tijd, snel kunnen handelen, Het Nieuwe Werken) is deze modulaire trainingsbenadering uitermate geschikt voor in ieder geval trainingen die betrekking hebben op deze alledaagse toepassingen zoals Word, Excel, Outlook en PowerPoint.

 

Voor een overzicht van de trainingsmodules die wij binnen MS Office onderscheiden en de onderwerpen die daarbij behandeld worden, verwijzen wij graag naar onze website, klik hier.

Laat een reactie achter