E-learning Office programma’s

Dit bericht is geschreven door:

E-learning op de juiste wijze gedoceerd

 

Inleiding

E-learning is een trainingswijze waarbij de cursist individueel achter de computer bepaalde lesstof tot zich neemt dat online wordt aangeboden. Deze lesstof wordt gestructureerd via gerichte (trainings) modules aangeboden, zodat het zo gebruiksvriendelijk mogelijk kan worden geconsumeerd.

Belangrijk aandachtspunt is dat er geen directe ondersteuning van een docent aanwezig is, maar wel dat vragen die de cursist heeft via de mail of online kunnen worden gesteld en dus ook redelijk snel kunnen worden beantwoord.

 

E-learning en persoonlijke interactie

Zoals bekend vindt e-learning plaats binnen een electronische leeromgeving, waarbij geen directe interactie aanwezig is tussen cursist en docent.

Vanwege het ontbreken van een belangrijke rol voor de menselijke factor lijkt e-learning toch ineffectief te zijn in relatie tot “face to face” onderwijs. Afstandsonderwijs blijkt heel moeilijk vol te houden zonder contact met medestudenten en begeleiders.

 

E-learning bij Bakker Computer Opleidingen

Wij vinden het daarom van groot belang de vinger goed aan de pols te houden waar het gaat om het contact tussen docent en cursist. In onze  trainingsbenadering staat de cursist centraal en hij/zij wordt zowel persoonlijk als online gesteund en begeleid tijdens zijn/haar leertraject.

Onze e-learning trainingsmodules zijn ingebed in een kader waarbij is voorzien in persoonlijk contact tussen docent en cursist. Zo realiseren wij een optimaal leereffect binnen onze electronische leer­omgeving.

Immers, steeds duidelijker wordt dat ICT niet de vervanger is van de docent / opleider, maar eerder diens belangrijke knecht.

Klik hier voor meer informatie over onze trainingsmodules.

 

In-company trainingsmodules

Bakker Computer Opleidingen biedt verder ook de mogelijkheid om trainingsmodules op het gebied van Excel, Word, Outlook en PowerPoint via een In-company (klassikale) training af te nemen.

Voordeel hiervan is dat de docent in direct contact met de cursisten de lesstof uitlegt en toeziet dat de oefeningen door alle cursisten worden gedaan en begrepen.

Klik hier voor meer informatie over onze Office trainingsmodules.

Laat een reactie achter