Microsoft Project Trainingen

MS Project training

 

De kern van een goede planning is de logica achter het uit te voeren werk.

Microsoft Project is speciaal gecreëerd om die logica vast te leggen en te onderhouden. In combinatie met resources (mensen, machines, materialen, geld) kan een voorspelling gedaan worden over de duur en de totale kosten van het project.

Zodra het project van start gaat, zullen zaken wijzigen. Sommige taken zullen wat tegenvallen, andere zullen juist eerder gereed zijn dan verwacht.
Hoe om te gaan met al die wijzigingen?

 

MS Project is bij uitstek geschikt om al die wijzigingen door te rekenen en een vernieuwde voorspelling van de toekomst aan te bieden. En op basis van die vernieuwde voorspelling kan de projectmanager zijn project weer aansturen, bijsturen, al wat nodig is om het project binnen de vooraf gestelde grenzen succesvol af te ronden.

 

Uiteraard kan met behulp van Project een grote variëteit aan rapportages geproduceerd worden, zodat iedere belanghebbende precies die informatie aangereikt kan krijgen waar behoefte aan is.

Van alle gangbare project planning software is Microsoft Project de meest laagdrempelige, maar dat betekent geenszins dat men ongetraind aan de slag kan gaan. Er zijn te veel variabelen waar rekening mee gehouden moet worden, teveel mogelijkheden binnen Project die onschuldig lijken, maar bij foutief gebruik de gehele planning onbruikbaar maken.

 

Maar al te vaak wordt een redenering als “Project is toch een onderdeel van Office? En we zijn toch best goed met (bv) Excel? Dus hoe moeilijk kan het zijn?”.
Deze redenering is een 100% garantie voor een mislukt avontuur met Project. Doordat planningen niet (correct) worden doorgerekend,  de voorspelling van de toekomst dus volstrekt onbetrouwbaar wordt, raken projectmanagers gefrustreerd met Project en besluiten ten einde raad maar weer aan de slag te gaan met Excel.

 

En met Excel kan prachtig geroosterd worden, maar een goede (ook technisch werkbare) planning is er nog nooit mee gemaakt. Simpelweg omdat de noodzakelijke rekenregels niet in Excel te vinden zijn.