Microsoft Project Trainingen

MS Project training

MS Project gaat in op het leren opzetten van een projectplanning, het inzetten van middelen, het analyseren van de planning, het rapporteren over het project en de voortgangsbewaking.

 

Project biedt veel mogelijkheden tot het produceren van rapportages en het maakt inzichtelijk welke stappen (taken) binnen het project moeten worden genomen om het doel te bereiken. Op eenvoudige wijze kunnen resources  (mensen, machines, materialen) worden toegewezen aan de taken.

 

MS Project helpt de projectleider bij het plannen, maar vooral ook bij het inzichtelijk maken van de invloed van wijzigingen op de planning.

 

Onderwerpen cursus MS Project:

  • stappenplan voor de planning
  • project starten en de richtlijnen
  • voorkeurinstellingen
  • taken invoeren
  • vertragingen en tijdsbeperkingen
  • kalenders
  • resources
  • kosten
  • rapporten
  • voortgangsbewaking

De MS Project training duurt twee dagen en kan via een Individuele training of In-company worden gevolgd.

 

In-company

Bakker Computer Opleidingen hanteert een gerichte aanpak bij opdrachten op het gebied van Office In-company trainingen. Op basis van een zorgvuldig intaketraject waarbij de specifieke wensen en eisen van de opdrachtgever worden besproken, wordt een eenduidig opleidingsvoorstel opgesteld.

 

Introductiecursus MS Project

In de introductiecursus MS Project, die een dag in beslag neemt, staat het opzetten van een project-planning centraal. Daarnaast gaan we in op het bijhouden van de voortgang en het maken van rapportages. De inzet van middelen en daarbij behorende kosten komen niet ter sprake, daarvoor kan een tweede cursusdag worden ingepland.

Deze training wordt zowel In-company gegeven als via het Open Rooster.

 

Klik hier voor meer informatie over deze Introductiecursus.

 

Klik hier voor een afspraak te maken voor een In-company training.

 

Klik hier om een afspraak te maken voor een Individuele training.