ICT kennisniveau binnen Nederlandse organisaties (deel 2)

Dit bericht is geschreven door:

 

ICT-kennisniveau binnen Nederlandse organisaties (deel 2)

 

Inleiding

In ons vorige blog hebben we geconstateerd dat binnen Nederlandse bedrijven grote groepen medewerkers (met name ouderen, lager opgeleiden en starters) moeite hebben om standaard programma’s zoals Word, Excel, Outlook en PowerPoint op een juiste wijze toe te passen.

In deze blog gaan we in op de manieren die er zijn om dit soort ICT competenties aan te leren.

 

Rol onderwijs bij ontwikkelen ICT-competenties

In het onderzoek ‘Zicht op competenties’ wordt ook ingegaan op de manieren waarop werknemers de voor hun functie benodigde ICT-competenties hebben geleerd.

Dit kan door:

  • Zelfstudie (wordt door 70% van de respondenten genoemd)
  • Genoten opleiding (30%)
  • Nascholing (25%)
  • Raadplegen collega’s (40%)

Zelfstudie wordt als belangrijkste manier genoemd voor het ontwikkelen van ICT-competenties, gevolgd door het leren van collega’s. Ongeveer 25% noemt nascholing, wat relatief populair is bij mannelijke en oudere werknemers.

Slechts 1/3 van de starters vindt dat de door hen aangeleerde ICT-competenties goed aansluiten bij wat zij in hun functie nodig hebben. Dit geeft aanleiding om de afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven kritisch te evalueren wanneer het bijvoorbeeld gaat over de toepassing van alledaagse programma’s zoals Word, Outlook en Excel.

 

Training

Wanneer het gaat over leren werken met ICT, dan zijn formele hulpmiddelen zoals training minder belangrijk dan informele bronnen. Ongeveer 1/3 heeft in de afgelopen drie jaar een training gevolgd waarin aandacht werd besteed aan ICT.  Volgens de geïnterviewde managers wordt training in de overheidssector het meest gebruikt en in de zorg het minst.

Voor de hele groep respondenten geldt dat de meeste hulp wordt ingeroepen bij mail (Outlook), spreadsheets (Excel), tekstverwerking (Word) en bedrijfsspecifieke applicaties. Bij slechts 40% van deze respondenten heeft de ingeschakelde hulp geleid tot een structurele oplossing ofwel bij 60% van deze groep is sprake geweest van geen of een tijdelijke oplossing.

 

Eigen initiatief

Ongeveer 2/3 van de respondenten neemt eigen initiatieven om ICT-competenties te verbeteren. Dit doen zij door te vragen naar een ICT-opleiding of door te experimenteren met handleidingen. Vanuit de organisatie wordt dit soort gedrag echter weinig ondersteund.

Het promoten van het verbeteren van ICT-competenties zou voor een organisatie de eerste stap moeten zijn om de aanwezige ICT-problemen aan te gaan pakken. Veel werknemers, met name waar het gaat om starters, laag opgeleiden of ouderen zouden veel baat hebben bij het verbeteren van hun ICT-competenties.

 

Het is aan de leidinggevende in samenwerking met de afdeling P&O om signalen op dit gebied te herkennen en de betreffende medewerkers te ondersteunen bij het (functie) gericht ontwikkelen van ICT-competenties die bijvoorbeeld liggen op het gebied van toepassing van MS Office programma’s.

 

Vervolg

In deel 3 van deze drieluik zullen we ingaan op de mogelijke maatregelen die een organisatie kan nemen om het ICT-kennisniveau van de medewerkers doelgericht te upgraden.

Laat een reactie achter