Individuele trainingen

Individuele training: voor wie?

Bakker Computer Opleidingen verzorgt individuele trainingen of werkplekbegeleiding voor bijvoorbeeld:

  • de nieuwe werknemer die in korte tijd met bepaalde MS Office programma’s moet om kunnen gaan
  • de manager die alleen de meest nood­zakelijke onderdelen van bepaalde MS Office programma’s in korte tijd wil leren
  • de werknemer die een minder gangbaar programma wil leren zoals MS Visio of MS Project
  • de werknemer die veel aandacht en begeleiding behoeft

Hoe werkt zo’n individuele training?

Via een intakegesprek wordt bepaald wat de exacte leerbehoefte van de cursist is, hetgeen vervolgens in een individueel opleidingsplan wordt vastgelegd.

In één of enkele sessies van drie uur wordt op individuele basis dit opleidingsplan uitgevoerd, waarbij de cursist alle ruimte krijgt om vragen te stellen.

 

Wat zijn de kosten hiervan?

De kosten van een individuele training bedragen

€450,- per dagdeel (3 uur) of € 750,- per dag (2 * 3 uur) voor 1 of 2 personen. Deze training kan zowel bij jullie op locatie als bij ons in ons trainingslokaal worden verzorgd.

Efficiënter omgaan met MS Office

Als werkgever wil je graag dat je medewerkers snel en efficiënt overweg kunnen met MS Office programma’s zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook.

Vaak wordt er vanuit gegaan dat werk­ne­mers deze programma’s prima beheersen. Dat klopt ook wel, maar dan meestal op het niveau van de ‘ervaren beginner’. Hierdoor wordt slechts een fractie van de mogelijkheden van deze MS Office programma’s benut, waardoor relatief veel tijdverlies optreedt.

 

Bakker Computer Opleidingen is gespecia­liseerd in het geven van Office trainingen.

Daarbij leggen wij het accent op het in korte tijd aanleren en gericht toepassen van de vele mogelijkheden die de verschillende MS Office programma’s bieden.

 

Na onze training zullen de medewerkers:

  • sneller en gemakkelijker werken
  • efficiënter en effectiever met MS Office omgaan