Diensten

Huisstijl sjablonen

Bakker Computer Opleidingen maakt en programmeert uw huisstijlsjablonen. Voor u betekent dat een eenduidige uitstraling van uw bedrijf.

De kwaliteit van uw correspondentie verbetert en uw medewerkers werken makkelijker en sneller.

Voorbeelden: invoerschermen met invulvelden, opmaak (stijlen), macro’s, werkbalk- en menu-aanpassingen.

Voor meer informatie, klik hier.

 

Excel oplossingen

Bakker Computer Opleidingen heeft een boekhoudpro-gramma in Excel ontwikkeld dat algemeen toepasbaar is.

Op basis van uw wensen kan een geheel op uw organisatie gerichte boekhouding worden ontwikkeld.

 

 

Overige Excel oplossingen

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met organi­satorische en administratieve zaken die teveel tijd kosten, efficiënter moeten of onvol­doende nauwkeurig zijn, zoals bijvoorbeeld:

planning, werklijsten, roosters, weekstaten, rapporten, formulieren, overzichten, analyses e.d.

 

Bakker Computer Opleidingen heeft hiervoor werkbare en betaalbare Excel-oplossingen.

Voor meer informatie, klik hier.