Office trainingsmodules

Wijzigende klantbehoefte

Onze klanten geven aan behoefte te hebben aan trainingen die meer zijn gericht op specifieke thema’s of onderwerpen binnen de Office programma’s.

Niet meer de standaard basis- of gevorderden training, maar een training die een bepaald onderwerp of thema uitdiept.

Niet meer de standaard dagtrainingen, maar een korte workshop van een ½ dag met een duidelijke focus.

Brochure MS Office modules  

Office trainingsmodules

Om tegemoet te komen aan deze toenemende vraag hebben wij de volgende, thematisch opgebouwde, Office trainingsmodules ontwikkeld:

Excel

 1. Excel Essentials
 2. Excel Tips & Tricks
 3. Formules deel 1
 4. Formules deel 2
 5. Excel Analyses met (Draai-) tabellen en Grafieken
 6. Macro’s, scenario’s en de oplosser

Binnen Nederlandse organisaties wordt veel gebruik gemaakt van Excel teneinde handige en toegankelijke overzichten te produceren.

Met name de mogelijkheden die Excel-draaitabellen biedt om heldere analyses en inzichtelijke tabellen te maken van grote hoeveelheden data, hebben een grote vlucht genomen.

Word

 1. Word Essentials
 2. Word Efficiency
 3. Professionele rapportages maken
 4. Verzendlijsten / Nieuwsbrieven via Outlook
 5. Formulieren en sjablonen

Word is zonder twijfel het meest toegepaste tekst-verwerkingsprogramma binnen Nederland.

Mede vanwege het hoge rapportage-gehalte binnen Nederlandse organisaties is het werken met grote documenten van evident belang.

Deze functionaliteit dient dan ook vaak in de volle breedte te worden gekend.

Een ander thema dat structureel aandacht vraagt in het primaire proces van veel bedrijven, is het samen­voegen van brieven, de efficiënte verzending van digitale nieuws-brieven en dergelijke. Hier gaat het om de bevordering van een soepel in- en extern communicatieverkeer.

Daarnaast werken veel bedrijven en afdelingen met eigen documenten en formats die steeds opnieuw gebruikt worden. Formulieren en sjablonen zijn daarbij onmisbaar teneinde te realiseren dat brieven, faxen, formulieren en dergelijke foutloos worden aangemaakt.

Overige modules:

Outlook

 1. Outlook Efficiency Essentials
 2. Outlook Efficiency Gevorderd

Deze modules bestaan uit het aanleren van efficiency handelingen waardoor je Postvak-In opgeruimd blijft, bijvoorbeeld door middel van het gebruik van Snelle Stappen.

PowerPoint

 1. PowerPoint Essentials
 2. PowerPoint Gevorderd

Deze modules behandelen het professioneel opzetten en inrichten van een presentatie.

Onderwerpen modules

Voor een overzicht van de onderwerpen die worden behandeld in deze moduletrainingen, klik hier.

Voor het deelnemen aan de Office modules is basiskennis nodig. Hiervoor zijn de Essiential modules ontwikkeld.

Maatwerk Office trainingsmodules

Uiteraard kunnen wij in overleg met u ook trainings­modules samenstellen die zijn afgestemd op uw intern-organisatorische wensen en eisen.

Contact opnemen
0343 444919

Contact Offerte aanvragen

Trainingen