Author Archive

E-learning Office programma’s

E-learning op de juiste wijze gedoceerd

 

Inleiding

E-learning is een trainingswijze waarbij de cursist individueel achter de computer bepaalde lesstof tot zich neemt dat online wordt aangeboden. Deze lesstof wordt gestructureerd via gerichte (trainings) modules aangeboden, zodat het zo gebruiksvriendelijk mogelijk kan worden geconsumeerd.

Belangrijk aandachtspunt is dat er geen directe ondersteuning van een docent aanwezig is, maar wel dat vragen die de cursist heeft via de mail of online kunnen worden gesteld en dus ook redelijk snel kunnen worden beantwoord.

 

E-learning en persoonlijke interactie

Zoals bekend vindt e-learning plaats binnen een electronische leeromgeving, waarbij geen directe interactie aanwezig is tussen cursist en docent.

Vanwege het ontbreken van een belangrijke rol voor de menselijke factor lijkt e-learning toch ineffectief te zijn in relatie tot “face to face” onderwijs. Afstandsonderwijs blijkt heel moeilijk vol te houden zonder contact met medestudenten en begeleiders.

 

E-learning bij Bakker Computer Opleidingen

Wij vinden het daarom van groot belang de vinger goed aan de pols te houden waar het gaat om het contact tussen docent en cursist. In onze  trainingsbenadering staat de cursist centraal en hij/zij wordt zowel persoonlijk als online gesteund en begeleid tijdens zijn/haar leertraject.

Onze e-learning trainingsmodules zijn ingebed in een kader waarbij is voorzien in persoonlijk contact tussen docent en cursist. Zo realiseren wij een optimaal leereffect binnen onze electronische leer­omgeving.

Immers, steeds duidelijker wordt dat ICT niet de vervanger is van de docent / opleider, maar eerder diens belangrijke knecht.

Klik hier voor meer informatie over onze trainingsmodules.

 

In-company trainingsmodules

Bakker Computer Opleidingen biedt verder ook de mogelijkheid om trainingsmodules op het gebied van Excel, Word, Outlook en PowerPoint via een In-company (klassikale) training af te nemen.

Voordeel hiervan is dat de docent in direct contact met de cursisten de lesstof uitlegt en toeziet dat de oefeningen door alle cursisten worden gedaan en begrepen.

Klik hier voor meer informatie over onze Office trainingsmodules.


Nieuwe functies in Excel 2016

Excel versie 2016 heeft vijf nieuwe functies:

 

 • MAX.ALS.VOORWAARDEN()
 • MIN.ALS.VOORWAARDEN()
 • ALS.VOORWAARDEN
 • TEKST.COMBINEREN() en TEKST.SAMENV()
 • SCHAKELEN()

MAX.ALS.VOORWAARDEN

De functie MAX.ALS.VOORWAARDEN heeft een hele lange naam maar het dekt wel goed de lading.
Deze functie geeft de hoogste waarde aan als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Deze formule vind je niet onder de categorie Logisch maar moet je zoeken onder Functie Invoegen in de formulebalk fx, bij de Categorie Alles

 

nf

 

nf2

Wat is het hoogste salaris van de Directie?
€ 75.496,00

MIN.ALS.VOORWAARDEN

De functie MIN.ALS.VOORWAARDEN geeft de laagste waarde aan als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Deze formule vind je niet onder de categorie Logisch maar moet je zoeken onder Functie Invoegen in de formulebalk fx, bij de Categorie Alles

nf4

nf5

 

ALS.VOORWAARDEN

De functie ALS.VOORWAARDEN controleert of aan één of meer voorwaarden wordt voldaan en geeft als resultaat een waarde die overeenkomt met de eerste WAAR-voorwaarde.

Deze functie zorgt ervoor dat in een aantal gevallen je geen geneste Als functie nodig hebt.

En deze functie is makkelijker te maken en te lezen.

 

Je wilt bijvoorbeeld weten of een cursist “Geslaagd” is, “Gezakt” is of een “Herexamen“ heeft:

Als het eindcijfer >= 5,5 dan is de cursist “GESLAAGD”

Als het eindcijfer <4 dan is hij “GEZAKT”

Als het eindcijfer <5,5 dan heeft de cursist een “HEREXAMEN”

 

nf6nf7

 

 

TEKST.SAMENV() en TEKST.COMBINEREN()

Een veelgebruikte functie in Excel is TEKST.SAMENVOEGEN() waarbij tekst uit verschillende cellen samengevoegd wordt in 1 cel. De naam voor deze functie is gewijzigd in TEKST.SAMENV(), maar de werking is exact hetzelfde gebleven.

 

De functie TEKST.SAMENV() voegt de tekst samen zonder scheidingstekens, tenzij je deze zelf steeds in de functie opgeeft. Wanneer de tekst steeds gescheiden moet worden met een scheidingsteken, is deze functie dus vrij bewerkelijk. Bovendien als er bijvoorbeeld geen Tussenvoegsel in de naam zit krijg je een spatie teveel die je er naderhand weer uit moet halen met de functie SPATIES.WISSEN.

 

nf8

Met de nieuwe functie TEKST.COMBINEREN(scheidingsteken, lege_negeren, tekst1, [tekst2], …) wordt bovenstaande formule een stuk makkelijker omdat je maar 1 keer het scheidingsteken hoeft op te geven. Daarnaast kun je aangeven of lege cellen meegenomen moeten worden of niet. Zodat je niet achteraf ook nog de dubbele spaties moet wissen met de functie SPATIES.WISSEN.


nf9

 

 

SCHAKELEN()

Met de functie SCHAKELEN() gaat het om het vergelijken van een lijst met waarden.

Je geeft bijvoorbeeld aan in een cel een getal en door de functie SCHAKELEN vind Excel dan de bijbehorende waarde die je zelf hebt opgegeven.

Je typt in cel A1 het getal 1 en je wilt dat 1 bijvoorbeeld zondag is, 2 maandag, 3 dinsdag etc.

 

nf10

nf11

 

 

 

 

 


Hoe maak je een draaitabel in Excel

 

Download het voorbeeldbestand en doe zelf mee:  hoe maak je een draaitebel in excel.xlsx

 

Excel spreadsheets zijn handige tools om data te volgen en te analyseren.Ze hebben echter een aantal beperkingen. Als je een spreadsheet maakt in een bepaalde layout, dan kost het vaak behoorlijk wat tijd en moeite om nog andere weergaves van de data te geven. En daar kan een draaitabel in Excel je bij helpen.

 

Met draaitabellen kun je een groot blok Excel data nemen en die op allerlei nuttige manieren opdelen en bij elkaar zetten. Het voordeel is dat je nooit het risico loopt dat je je bron data beschadigt terwijl je andere weergaves creëert.

 

De spreadsheet hieronder volgt de productverkopen per dag voor een Vleesgroothandel. Je zult zien hoe een draaitabel je verschillende inzichten geeft over deze data.

 

verkooprapport excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe maak je een draaitabel uit bestaande data?

 

Selecteer eerst alle data in je Excel sheet

 

excel data selecteren

 

Ga naar de Invoegen tab en klik op de Draaitabel knop.

 

Draaitabel maken

Het Draaitabel maken venster verschijnt.

 

draaitabel instellingen

 

Je kunt data van een externe bron binnenhalen als je zou willen, maar meer gebruikelijk is dat je de data gebruikt van het spreadsheet waarop je werkt.

 

Je kunt de pivot tabel ook in het bestaande spreadsheet zetten of in een nieuw sheet. Het is wat overzichtelijker om de pivot tabel zijn eigen tabblad te geven.

 

Klik op de OK knop.

 

Jouw draaitabel opent in een nieuw tabblad. Er zullen geen data te zien zijn, maar alle velden in je oorspronkelijke tabblad zullen te zien zijn in de Draaitabelvelden aan de rechterkant van het scherm. Je kunt deze velden in vele nuttige combinaties ordenen.

 

Sleep de velden naar hun gebieden onderaan in de Draaitabelvelden.

 

draaitabelvelden in Excel

 

 

 

Jouw draaitabel data zal getoond worden op basis van jouw instellingen. Het plaatje hieronder laat zien waar de velden in de tabel verschijnen.

 

Excel draaitabel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vond je dit een interessant artikel?

 

Heb je suggesties voor ons?

 

Vertel het ons in het ‘reacties’ gedeelte. Als je wil dat wij een specifiek Excel onderwerp behandelen laat het ons weten en we zullen er een artikel over schrijven.

 

Als je een baan hebt waarvoor je vaak Excel gebruikt en je wil het jezelf nog makkelijker maken, bekijk dan onze Excel cursussen:

https://www.bakkercomputeropleidingen.nl/trainingen/open-rooster/

 


Dropdown menu in Excel

Dropdown menu in Excel

 

 

 • Wat is het?

Een dropdown menu is een keuzelijst. Een klein pijltje naast een cel geeft aan dat je met een dropdown menu te maken hebt. Door te klikken op het pijltje, komt een lijst tevoorschijn waaruit gebruikers een keuze kunnen maken. Met deze Excel-functie geef je dus zelf op voorhand de gegevens in waarvan jij wil dat gebruikers  ze gebruiken.

 

 • Waarom is het belangrijk?

Dropdown menu’s zijn handig omdat ze gebruikers een overzicht geven van de mogelijkheden. Als je bijvoorbeeld een lijst maakt van enkele steden in Nederland, kan je zelf al aangeven welke steden je gekozen hebt. Ze kunnen enkel kiezen uit de opties uit de lijst. Op die manier weten ze wat de keuzes zijn, en kunnen ze bovendien zelf geen foutieve gegevens ingeven.

 

 • Hoe moet het?

Het voorbeeld hieronder geeft stapsgewijs weer hoe je een dropdown menu maakt. In dit geval gaat het om  een bedrijf dat enkele vestigingen in Nederland heeft. Om te voorkomen dat gebruikers een foutieve vestiging selecteren, maak je zelf een lijst aan met een dropdown menu.

 

Selecteer de cellen waarin je een dropdown menu wil hebben (hier: A4 tot en met A9).

Drop Down Menu 1

 

Ga vervolgens naar het tabblad Gegevens en kies voor Gegevensvalidatie.

DDM 2

 

Ga naar het tabje van Instellingen en kies bij Toestaan voor Lijst. De bron van de lijst, de steden met hoofdvestigingen, staat in dat geval in de cellen N2 tot en met N5, maar kunnen ook ergens op je blad staan.

DDM 3

 

In het tabje Foutmelding kies je voor Waarschuwing of Stoppen. Als je voor Waarschuwing kiest, is het voor gebruikers mogelijk om zelf andere gegevens (hier: een stad in Nederland) in te geven. Kies je voor Stoppen, dan geef je een foutmelding weer, zodat gebruikers een andere keuze moeten maken. In dit geval kiezen wij voor Stoppen.

 

DDM 4

 

 

Bij Foutmelding typ je de boodschap die jij wil dat er verschijnt wanneer gebruikers een foutieve notie ingeven

(bijvoorbeeld: ‘Dit is geen hoofdvestiging’). Klik Ok.

 

DDM 5

 

 

Bij cel A4 zie je nu een pijltje en kan je kiezen uit het lijstje dat je net gemaakt hebt.

DDM 6

 

 

Typ je daar een andere naam in (bijvoorbeeld: ‘Rotterdam’), dan krijg je de foutmelding ‘Dit is geen hoofdvestiging’. Kies Annuleren en kies een optie uit de lijst.

DDM 7

 

 

Het lijstje met gegevens kan ook op een andere plek op het blad staan. Of kies voor een lichtere of witte kleur zodat het minder  helemaal niet opvalt.

DDM 8

 

Vond je dit een interessant artikel? Heb je suggesties voor ons? Vertel het ons in het ‘reacties’ gedeelte. Als je wil dat wij een specifiek Excel onderwerp behandelen laat het ons weten en we zullen er een artikel over schrijven.

Als je een baan hebt waarvoor je vaak Excel gebruikt en je wil het jezelf nog makkelijker maken, bekijk dan onze Excel cursussen:

https://www.bakkercomputeropleidingen.nl/trainingen/open-rooster/

 


MS Project, wat kan je daar allemaal mee?

 

MS Project, wat kan je daar allemaal mee?

 

Inleiding

MS Project is wereldwijd de meest gebruikte projectmanagement applicatie. Het is een krachtig hulpmiddel bij het efficiënt plannen, toepassen en communiceren van project informatie.

 

In het bedrijfsmatige leven wordt steeds meer projectmatig gewerkt, waardoor eenvoudige, stevige tools zoals MS Project een duidelijke toegevoegde waarde hebben bij het realiseren van de projectdoelstellingen. Geen statische Excel planningsoverzichten op de muren meer die veelal handmatig worden bijgehouden, maar juist dynamische projectplanningen die meebewegen met de actualiteit van alledag.

 

Wat is MS Project nu precies?

In essentie is MS Project een hulpmiddel bij het maken van (project)planningen. Een project wordt gedefinieerd in termen van te realiseren doelen, benodigde middelen (materialen/mensen), tijdsbestek en de activiteiten­stroom die nodig is om de doelen te bereiken.

MS Project is als tool in staat om al deze project-elementen met elkaar te verbinden, zodanig dat het project effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd.

 

Hoe werk je met MS Project?

MS Project kent een eenvoudige, logische structuur die als volgt is opgebouwd:

 

Fase Inhoud Toelichting (op hoofdlijnen)
Stap 1 Start een nieuw project Geef aan wat de startdatum van het project is, wie de projectmanager is en vul de projectkalender met vrije dagen
Stap 2 Voeg taken toe en definieer mijlpalen Beschrijf welke taken uitgevoerd dienen te worden (onderscheid hoofd- en subtaken (taakhiërarchie)

Geef daarbij aan hoeveel tijd elke taak in beslag neemt

Stap 3 Taken ordenen en afhan-kelijkheden aanbrengen Koppel taken die een onderlinge relatie hebben

Door taken afhankelijk te maken wordt het project dynamisch d.w.z. loopt een taak uit dan verschuiven automatisch de afhankelijke taken

Stap 4 Breng beperkingen en deadlines aan Met beperkingen/deadlines kunnen cruciale data in de gaten worden gehouden. Project geeft een melding bij overschrijding van een datum
Stap 5 Voeg resources toe Geef aan welke personen verantwoordelijk zijn voor welke taken

en hoeveel tijd aan elke taak besteed mag worden

Stap 6 Produceren rapportages Gedurende de looptijd van het project zullen er rapportages opgeleverd dienen te worden (standaard of eigen rapportages)
Stap 7 Voortgang bijhouden Een project is pas klaar als het helemaal is afgerond. Tot die tijd zal het project moeten worden bijgewerkt en wellicht bijgesteld

 

 

Voorbeeld van een planningsoverzicht

MS Project maakt gebruik van de zogenoemde Gantt-chart, waarin het grootste gedeelte van de plannings­informatie wordt weergegeven.

Linker gedeelte In een spreadsheet staan hier de fasen, taken, mijlpalen met de verwachte tijdsduur (incl. begin- en einddatum) per taak
Rechtergedeelte bevat de planningsinformatie (wanneer welke taken uitgevoerd worden, tijdsbestek e.d.)

 

Project 1

Toelichting:

 • In de grijze balk bovenin staat de verdeling in weken die nader is onderverdeeld in weekdagen (weekenden zijn verticaal naar beneden grijs gekleurd)
 • De gekleurde horizontale balken geven de verschillende taken weer (kleuren kunnen worden aangepast om bijvoorbeeld onderverdeling naar deel-projectgroepen aan te geven)
 • Opvolging van taken wordt weergegeven door pijlen die taakbalken met elkaar verbinden (zo wordt duidelijk welke taak aansluit op een afgeronde taak)

 

Deze planning is tot in de kleinste details handmatig aanpasbaar, waardoor het geheel naar eigen inzicht en voorkeur kan worden vormgegeven.

 

Inzicht in resources?

Een MS Project planning hoeft geen gebruik te maken van resources, maar als dat wel zo is dan is op een zeer eenvoudige manier te zien hoe deze resources zijn ingezet. Dus kan ook snel inzichtelijk worden gemaakt of iemand structureel te veel werk heeft of dat er her en der juist wat gaten vallen, waardoor deze persoon eventueel ander werk kan oppakken.

 

 

MS Project 2

 

 

 

 

 

 

 


Excel kennis structureel ontwikkelen

Hoe je kennis van Excel structureel kan verdiepen en verankeren!

 

Inleiding

Mensen die ooit een cursus Excel hebben gevolgd, kennen dat gevoel wel: “veel geleerd tijdens de cursus, maar na verloop van tijd is veel kennis al weer weggeëbd”.

 

Vreemd is dat natuurlijk niet! Als je namelijk niet met een zekere regelmaat gebruik maakt van de aangeleerde functionaliteiten, dan zakt deze kennis langzaam maar zeker weg.

De kunst is daarom de Excel training zodanig vorm te geven dat naast de inhoudelijke verdiepingsslag er ook een terugkerend gebruiksmoment wordt gecreëerd, zodat sprake is van een min of meer continue leerproces waardoor de Excel kennis structureel wordt verankerd.

 

Hoe je dat kunt realiseren laten we zien in de onderstaande trainingsbenadering “Structurele verdiepings­training Excel”.

 

Structurele verdiepingstraining Excel

Essentie van deze trainingsbenadering is dat enerzijds sprake is van het verdiepen en verankeren van het Excel kennis­niveau en anderzijds sprake is van het borgen van deze kennis op de lange(re) termijn.

 

Met “Structurele verdiepingstraining Excel” bedoelen wij dan ook het volgende:

 • Verdiepingstraining: fundamentele training waardoor kennis van Excel op een bepaald niveau wordt gebracht (o.b.v. gedefinieerde eindtermen)
 • Structureel: opgedane kennis op de langere termijn borgen en upgraden

Opleidingsplan

Om deze structurele opleidingsbenadering in de praktijk te brengen hanteren wij een trainingsprogramma dat als volgt is opgebouwd:

 1. Fase 1:  nulmeting Excel kennisniveau deelnemers en opstellen lesprogramma;
 2. Fase 2:  op niveau brengen van het gewenste Excel kennis- en toepassingsniveau;
 3. Fase 3:  periodiek onderhoud en reguliere upgrading van het Excel kennis- en toepassingsniveau.

In het onderstaande werken wij deze fasering illustratief uit voor een groep van 6 medewerkers werkzaam op de afdeling loon- en Salarisadministratie.

 

Fase 1.   Nulmeting Excel kennisniveau deelnemers en opstellen lesprogramma

Deze fase start met een inventarisatie van het kennisniveau van de deelnemers en het opstellen van een lesprogramma.

 • Om het aanvangsniveau van deze 6 medewerkers te bepalen, dient elke medewerker het Excel intakeformulier[1] in te vullen. Op deze wijze wordt een 0-meting uitgevoerd en krijgt de docent inzicht in het huidige Excel-kennisniveau van elke afzonderlijke deelnemer.
 • Op basis van de informatie uit de Excel intakeformulieren wordt door de docent bepaald wat de individuele en collectieve leerdoelen zijn.
 • Deze leerdoelen worden aangevuld met specifieke Excel onderwerpen die door de organisatie (via de leidinggevende) van belang worden geacht voor de functie/afdeling en dus dienen te worden opgenomen in het lesprogramma.
 • Op basis van deze informatie wordt het definitieve Excel lesprogramma opgesteld, waarin ook duidelijke eindtermen zijn opgenomen.

 Fase 2.   Op niveau brengen van het gewenste Excel kennis- en toepassingsniveau

Dit (goedgekeurde) Excel lesprogramma wordt vervolgens gedurende een periode van een maand als volgt ten uitvoer gebracht:

 • elke week volgen de medewerkers een halfdaagse In-company hands-on Excel training;
 • na elke training wordt huiswerk verstrekt, gericht op het in de praktijk brengen van het geleerde.

Na deze maand (waarin de medewerkers dus in totaal 4 trainingssessies van een halve dag hebben gevolgd) kan desgewenst dit opleidingstraject worden afgesloten met een examen.

Resultaat dient te zijn dat de deelnemers de voor Excel gedefinieerde eindtermen adequaat beheersen.

 

Fase 3.   Periodiek onderhoud en reguliere upgrading Excel kennis- en toepassingsniveau

Om de opgedane Excel kennis ook op de langere termijn te borgen en zelfs te upgraden, worden periodieke (3-maandelijkse) opfris-sessies georganiseerd.

Voorafgaande aan elke opfris-sessie maakt de docent bij elke deelnemer een separate inventarisatie van de dan aanwezige kennishiaten c.q. leerbehoeftes. Op basis hiervan zal dan voor elke opfris-sessie een gericht (individueel/collectief) lesprogramma worden opgesteld.

 

Hierdoor krijgt de medewerker onder meer de mogelijkheid om Excel functionaliteiten die niet regelmatig worden gebruikt, toch te leren beheersen. Daarnaast vindt door deze periodieke opvolging een structurele borging en upgrading van het individuele Excel kennis- en toepassingsniveau plaats.

——————

[1] Excel intakeformulier: dit is een eenduidige vragenlijst op basis waarvan het Excel aanvangsniveau van elke individuele deelnemer kan worden bepaald.


Groene hoekje in Excel

Het groene hoekje van Excel

 

Af en toe zie je een cel met een groen hoekje.

Hiermee geeft Excel aan dat je mogelijk een fout hebt gemaakt.


Groene hoekje 3

 

 

 

 

In de cel A4 staat de formule =Som(A1:A2) en Excel merkt dat je één cel vergeten bent. Als je op de cel A4 klikt verschijnt er een geel uitroepteken met nog meer info.

Groene hoekje 4

 

 

Verbeter de fout of als je de fout expres hebt gemaakt, kies dan voor Fout Negeren dan wordt het groene driehoekje niet meer weergegeven.

 

 

 

 


Lettertype opmaak in Word


Lettertype opmaak in Word

 
Onder Lettertype opmaak verstaat Word alle opmaak die je per letter (of je selectie) kunt wijzigen. Met de Miniwerkbalk kun je de geselecteerde tekst opmaken.
 

Lettertype 1

 

 

 
 
 
 

Vet, cursief en onderstrepen kunt u ook doen met de sneltoetsen Ctrl B, Ctrl I en Ctrl U.
 
Tekenopmaak verwijderen kunt u doen met de toetsencombinatie Ctrl-Spatie. Ook hier geldt dat je eerst moet selecteren of als je in een woord staat alleen dat woord van alle tekenopmaak wordt ontdaan.
Om één woord op te maken hoef je het woord niet te selecteren maar is het al voldoende om in het woord te gaan staan.

 
Om gemarkeerde tekst weer ongemarkeerd te krijgen gebruik je de markeringsknop en kies je voor Geen kleur. Hier werkt Ctrl-Spatie om opmaak te wissen niet.
 
lettertype 2

 

 

 


Office tips & tricks (5)

AutoSom in Excel

 

Je hebt vast wel eens de AutoSom knop gebruikt om een kolom of rij getallen op te tellen. Heb je een blok met getallen en wil je in één keer alle Totalen hebben? Selecteer de getallen maar selecteer ook een aantal extra rijen en kolommen.

 

autosom1

 

Door nu op de AutoSom knop te drukken worden in de uiterste lege cellen die je geselecteerd hebt automatisch de totalen ingevuld.

autosom2


Office tips & tricks (4)

 

Excel tips & tricks

 

Bijna iedereen kent het programma Microsoft Excel wel. Als je van flink wat data een overzichtelijke grafiek wilt maken of als je snel wat uit wilt rekenen, dan is Excel een uitermate geschikt programma.

Waar veel mensen echter vaak tijd aan kwijt zijn is het uitzoeken hoe bepaalde formules werken, of door onnodig veel handmatig werk uit te voeren. Daarom worden er in deze blog enkele handige tips & tricks aangeboden.

 

1. Het gebruik van draaitabellen

Om een grote dataset overzichtelijk en inzichtelijk te maken is het gebruik van draaitabellen onmisbaar. Het beste is om eerst de gegevens op te maken als Tabel en dan bij Hulpmiddelen voor Tabellen te kiezen voor Samenvatten met Draaitabel. Vink de gewenste velden aan en Excel maakt direct een goede draaitabel.

 

2. Gebruik filters

Wanneer je een grote dataset gebruikt kun je soms door de bomen het bos niet meer zien. Je wilt bijvoorbeeld focussen op een klein deel van de data maar deze staan erg verspreid over de dataset. Het is dan verstandig om filters te gaan toepassen. Deze kunnen ingevoegd worden via het tabblad Gegevens – filter.

Als je kiest voor Opmaken als Tabel worden de filters automatisch geactiveerd. Je kunt vervolgens je data laten sorteren van groot naar klein of op alfabet, of je kunt er voor kiezen om slechts een bepaalde set te filteren.

 

3. Gebruik transponeren

Vaak kom je er achter dat je alle data die je net hebt ingevoerd in kolommen, in rijen wilt hebben of andersom. In plaats van alle data handmatig over te typen kun je de functie transponeren gebruiken, Excel zal dan vanzelf de data omdraaien van kolommen naar rijen. Dit kun je doen door je data in de kolom te kopiëren, vervolgens ga je naar Plakken speciaal en kies je voor de optie Transponeren.

 

4. Gebruik Macro’s

Voor de gevorderde gebruiker is het gebruik van Macro’s erg handig. Een macro kan verschillende handelingen voor een bepaalde reeks uitvoeren. Hierdoor hoef je zelf niet alles uit te voeren.

Wil je bijvoorbeeld een zelfde reeks handelingen uitvoeren op verschillende cellen dan kun je dit met een macro opnemen voor 1 cel en vervolgens laten uitvoeren op alle andere cellen. Dit kan heel veel tijd schelen.

 

Mocht je deze tips al handig vinden en ben je benieuwd naar andere tips & tricks,

schrijf je dan in voor de training Office Tips & Tricks op donderdag 8 oktober.