Breakout Rooms

Teams Breakout Rooms

Het is zover. Ook in Teams kun je nu Break-out Rooms maken oftewel aparte vergaderruimte. Je kunt deelnemers toewijzen aan aparte vergaderruimten, waar ze dan in kleinere groepen kunnen overleggen of samenwerken. Jij, als organisator, kan van de ene naar de andere ruimte bewegen. je kunt als organisator mededelingen doen, mee-chatten of mee-vergaderen en vervolgens […]