Opleidingen

Investeren in (Office) opleidingen

Werkgevers zijn best bereid te investeren in opleidingen indien sprake is van een (duidelijk) aanwijsbare toegevoegde waarde. Met een kosten- / baten model wordt inzicht verschaft in het te verwachten rendement van de opleidingsinvestering.   1.            Investeringen Investeren in bijvoorbeeld MS Office opleidingen brengt kosten met zich mee.  Als de doelstelling is om uw medewerkers […]