Introductiecursus MS Project

Introductiecursus Project

Wat is Project?
MS Project is een programma voor:

  • het opzetten en analyseren van een projectplanning
  • het inzetten van middelen
  • het rapporteren over het project
  • de voortgangsbewaking

MS Project maakt inzichtelijk welke stappen (taken) binnen een project genomen moeten worden om het uiteindelijke doel te bereiken. Voor de projectleider is het een hulpmiddel bij het plannen van de activiteiten.

MS Project is verder een dynamisch planningsprogramma, wat inhoudt dat de taken gekoppeld zijn en automatisch doorschuiven als een taak uitloopt (zie onderstaande afbeeldingen Project versus Excel).

In de introductiecursus Project, die een dag in beslag neemt, staat het opzetten van een project-planning centraal. Daarnaast gaan we in op het bijhouden van de voortgang en het maken van rapportages.
De inzet van middelen en daarbij behorende kosten komen niet ter sprake, daarvoor kan een tweede cursusdag worden ingepland.

Onderwerpen introductiecursus
• inleiding MS Project
• projectgegevens invoeren
• kalender vullen met vrije dagen
• fasen, taken en mijlpalen instellen
• afhankelijkheden tussen taken aanbrengen
• beperkingen en deadlines invoeren
• voortgang bijhouden
• rapportages maken